Opel Good to Know - Recycling

Căutare dealer

Completează oricare din câmpurile de mai jos:

CALEA CĂTRE UN VIITOR MAI CURAT.

Reciclare pentru protecția mediului înconjurător.

Pentru că mediul înconjurător este foarte important pentru noi, eficientizăm în continuu procesul de reciclare proiectând produsele de la bun început pentru a fi reciclabile.


Strategia de reciclare Opel este un element cheie al responsabilităţii faţă de produs. Aceasta are scopul să micşoreze cantitatea de deşeuri rezultată în timpul producţiei autovehiculului şi la sfârşitul ciclului de viaţă al acestuia. Această strategie de reciclare este o expresie a responsabilităţii noastre faţă de mediu şi conservarea materiei prime preţioase şi a surselor de energie.