Skip To Content

Reach

Opel susține obiectivele regulamentului REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice produse sau importate în UE) – principala reglementare pentru controlul substanțelor chimice în UE, care urmărește să protejeze sănătatea umană și mediului înconjurător împotriva riscurilor asociate substanțelor chimice. Legea a intrat în vigoare pe 1 iunie 2007.

 

Articolul 33 din regulamentul REACH prevede ca producătorii de bunuri care conțin substanțe din Lista substanțelor candidate într-o concentrație mai mare de 0,1% (procent de masă) trebuie să furnizeze consumatorilor suficiente informații care să permită utilizarea în siguranță a produselor.

 

Acesta converge cu angajamentul Opel de a promova fabricarea, utilizarea și manipularea responsabilă a autovehiculelor sale.