NEWSLETTER.

Vă rugăm să verificaţi datele de mai jos:

1. Completaţi câmpurile

    1. *Selectaţi newsletter-ul pentru a-l primi prin e-mail

      Vă rugăm să alegeţi unul sau mai multe dintre newsletterele de mai jos.

2. Completaţi datele de contact

* câmpuri obligatorii

  1. Sex

3. Trimiteţi datele

Datele dvs. personale vor fi prelucrate de către operatorul respectiv conform descrierii din Declaraţia de Confidenţialitate. Pentru mai multe informaţii privind drepturile dvs. la confidenţialitate şi datele noastre de contact, vă rugăm verificaţi aici.

 

Rămâneţi în legătură cu noi!

 

Doresc să primesc informaţii suplimentare despre produsele şi serviciile dvs. prin

şi prin selectarea a cel puţin unuia din aceste canale sunt de acord cu prelucrarea corespunzătoare a datelor mele, conform descrierii din Declaraţia de Consimţământ.

 

Am dreptul să îmi retrag consimţământul în orice moment (pentru mai multe detalii verificaţi aici). Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia.


Close

DECLARATIE DE CONSIMŢĂMÂNT

 

Sunt de acord ca datele mele personale, în asociere cu informațiile pe care le furnizez ca parte a acestei solicitări, să fie prelucrate pentru servicii de marketing personalizat și pentru cercetări de piață de Opel Southeast Europe LLC – Reprezentanţă România, Str. Banu Antonache 40-44, etaj 4, Bucuresti, 011665, Romania şi de Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germania, în calitate de operatori.

 

Datele mele vor fi prelucrate și împărtăşite în următoarele scopuri listate mai jos, cu următorii destinatari:

 

Date / Scop(uri) / Destinatar(i)

 

1.

- Date: Date de identificare și de contact (de exemplu, nume, adresa de e-mail, numărul de telefon) și informațiile conexe furnizate de dvs. (de exemplu, ca parte a / în asociere cu solicitările dvs.)

 

- Scop(uri):

Servicii clienți: de ex. invitații la evenimente, informații privind actualizările (tehnice) referitoare la vehiculul / un vehicul de interes sau la orice servicii pentru vehiculul, notificarea termenelor pentru lucrări de întreținere / inspecție / service sau asistență în caz de defecţiune.

 

Informații despre clienți: date de contact, de exemplu, pentru comunicări despre autovehicule noi și uzate, oferte de finanțare și leasing, oferte de service ale dealerului, oferte de revizie și service, încetarea unui contract de finanțare sau leasing sau măsuri de îmbunătățire a calității utilizării vehiculul meu.

 

Publicitate: publicitate individualizată sau personalizată pentru oferte, produse și servicii.

 

Sondaje de satisfacție a clienților: Contactare după achiziţie / prestarea serviciului, de ex. în ceea ce privește satisfacția față de vehiculul meu sau a serviciilor furnizate

 

- Destinatar(i): Opel Automobile GmbH și Opel Southeast Europe LLC – Reprezentanţă România, îmi împărtășesc datele cu caracter personal împuterniciților respectivi implicați pentru scopuri de marketing / servicii IT conexe cercetării de marketing, administrare și suport.

Opel Automobile GmbH și Opel Southeast Europe LLC – Reprezentanţă România împărtășesc, de asemenea, datele mele personale cu furnizorul de servicii IT respectiv (GM Holdings LLC, Michigan, SUA) care își are operațiunile în afara Spațiului Economic European (SEE), așadar într-o țară fără un nivel adecvat de protecție a datelor. Nu există o decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, dar există garanții adecvate, care în acest caz sunt Clauzele Contractuale Standard ale UE Pentru a obține o copie a acestora pot trimite un e-mail la privacyrights@opel.com .

 

2.

- Date: [introduceţi informaţia / categoria]

 

- Scop(uri): [ntroduceţi scopul]

 

- Destinatar(i): [ntroduceţi nume, adresa, etc.]

[Dacă un destinatar este din afara SEE, vă rugăm să adăugați textul de mai jos:

Destinatarul [introduceți numele] este localizat în afara Spațiului Economic European (SEE), în [introduceți ţara] așadar într-o țară fără un nivel adecvat de protecție a datelor.

[Dacă există o decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, vă rugăm să introduceți: Există o decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecție

[Dacă lipsește o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție vă rugăm să introduceți: Nu există o decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecție. Consimţământul meu acoperă de asemenea transferul datelor în afara SEE]]

 

 

Datele mele personale vor fi stocate în scopurile menționate mai sus pentru încă trei ani de la ultimul contact cu Opel.

 

Sunt de acord ca Opel Southeast Europe LLC – Reprezentanţă România și Opel Automobile GmbH să utilizeze datele mele menționate mai sus pentru a asigura identificarea mea corectă pentru a-mi oferi cele mai bune servicii și cea mai plăcută experiență și pentru a evita posibilele inconsecvențe în ceea ce privește scopurile menţionate. Aceste entităţi folosesc reguli comerciale în cadrul proceselor de îmbinare și concordanţă a datelor, pentru a detecta potențiale corespondențe între două sau mai multe înregistrări sosite din surse și sisteme diferite (de ex. prin cererile online trimise către Opel, participarea la evenimentele de marketing ale Opel, utilizarea myOpel) pentru a obţine crearea unei fișe de client unică.

 

Prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul pe care îl declar prin prezenta (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)]. În plus, în ceea ce privește transferul de date către o țară din afara SEE, se aplică derogarea conform art. 49 (1) (a) GDPR.

 

Am luat la cunoştinţă despre drepturile mele legate de Confidențialitate și detaliile de contact așa cum sunt descrise în Politica privind confidențialitatea și cookie-urile

 

Pentru informații suplimentare despre elementele legate de confidențialitate, consultați Politica privind confidențialitatea și cookie-urile

Close

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

 

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Datele dvs. personale vor fi prelucrate pentru a procesa și soluţiona solicitarea dvs. de către Opel Southeast Europe LLC – Reprezentanţă România, Str. Banu Antonache 40-44, etaj 4, Bucureşti, de către Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main și, dacă este cazul, de către Partenerul Opel ales de dvs., în calitate de operatori, după cum urmează:

Prelucrarea datelor se bazează pe Art. 6 (1) (b) GDPR.

 

Noi, drept operatori, vă prelucrăm datele personale după cum urmează:

 

Date / Scop(uri) (datele obligatorii sunt marcate cu *)

 

1. Identificare și detalii de contact

- Date: (Nume *, adresa de e-mail *, numărul de telefon, adresa poștală (* dacă este cazul)

- Scop(uri): Contactare, comunicare și procesare a solicitărilor; Buletin informativ dez- / abonare

 

2.

- Date: Detalii model de interes*

- Scop(uri): Soluţionarea solicitării

 

3.

- Date: Partenerul Opel selectat*

- Scop(uri): Soluţionarea solicitării

 

4.

- Date: Interes servicii Leasing / Financiare (* daca este cazul)

- Scop(uri): Soluţionarea solicitării

 

5.

- Date: Datele reale ale vehiculului *, VIN *, Data primei înmatriculări, Număr de înmatriculare / plăcuță de înmatriculare, citirea contorului de parcurs, data / ora de predare a vehiculului, data / ora de ridicare, tipul de serviciu *, Maşină de curtoazie

- Scop(uri): Soluţionarea solicitării de service

 

6.

- Date: Tip de solicitare

- Scop(uri): Soluţionarea cererii de contactare

 

Datele marcate cu * listate mai sus sunt obligatorii și reprezintă o cerință contractuală. Prin urmare, sunteți obligat să furnizați datele respective. În cazul în care nu furnizați datele, nu vă putem îndeplini solicitarea.

 

Datele menționate mai sus vor fi păstrate timp de trei ani după terminarea relației contractuale.

 

Destinatarii

 

Împărtășim datele dvs. personale în următoarele scopuri listate cu următorii destinatari:

 

Date / Scop(uri) / Destinatar(i)

 

1.

- Date: Identificare și detalii de contact (*), Detalii model de interes *, partenerul Opel selectat *, interes servicii leasing / finanțare (* dacă este cazul), datele vehiculului real *, VIN *, Data primei înmatriculări, numărul de înmatriculare / plăcuța de înmatriculare, rulaj (kilometraj), data / ora predării vehiculului, data / ora de ridicare, tipul de serviciu *, mașină de curtoazie, tipul de solicitare

 

- Scop(uri): Procesarea solicitării

 

- Destinatar(i): Opel Automobile GmbH şi Opel Southeast Europe LLC – Reprezentanţă România, vor împărtăşi datele dvs. personale cu respectivii împuterniciți implicaţi pentru a susţine îndeplinirea scopurilor menționate. Opel Automobile GmbH şi Opel Southeast Europe LLC – Reprezentanţă România vor împărtăşi de asemenea datele dvs. personale și cu furnizorul de servicii IT respectiv (GM Holdings LLC, Michigan, SUA) care își are operațiunile în afara Spațiului Economic European (SEE), așadar într-o țară fără un nivel adecvat de protecție a datelor. Nu există o decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, dar există garanții adecvate, care în acest caz sunt Clauzele Contractuale Standard ale UE. Pentru a obține o copie a acestora vă rugăm să trimiteți un e-mail la privacyrights@opel.com .

 

2.

 

- Date: Identificare şi Detalii de contact (Nume*, Nr. telefon)

 

- Scop(uri): Urmărirea progresului solicitării

 

- Destinatar(i): TrackBack,, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, United Kingdom

 

Pentru informații suplimentare despre confidențialitate, vă rugăm consultați Politica de confidențialitate și cookie-uri