Skip To Content
Declaratie De Consimţământ

Declaratie de consimţământ

Sunt de acord ca datele mele personale, în asociere cu informațiile pe care le furnizez ca parte a acestei solicitări, să fie prelucrate pentru servicii de marketing personalizat și pentru cercetări de piață de TRUST MOTORS SRL (BD. IULIU MANIU, NR. 572-574, Bucuresti, Sector 6, Romania) şi de Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germania, în calitate de operatori.

 

Datele mele vor fi prelucrate și împărtăşite în următoarele scopuri listate mai jos, cu următorii destinatari:

Date / scop(uri) / destinatar(i) 

- Date: Date de identificare și de contact (de exemplu, nume, adresa de e-mail, numărul de telefon) și informațiile conexe furnizate de dvs. (de exemplu, ca parte a / în asociere cu solicitările dvs.). Această din urmă situație are în vedere cazul în care vă abonați la comunicările noastre de marketing în contextul unei solicitări formulată prin acest website (Solicitare de ofertă, de service, serviciul MyOpel etc).

 

- Scop(uri):

Servicii clienți: de ex. transmiterea de invitații la evenimente, informații privind actualizările (tehnice) referitoare la vehiculul / un vehicul de interes sau la orice servicii pentru vehiculul.

 

Informații despre clienți: date de contact, de exemplu, pentru comunicări despre autovehicule noi și uzate, oferte de finanțare și leasing, oferte de service ale dealerului, oferte de revizie și service, încetarea unui contract de finanțare sau leasing sau măsuri de îmbunătățire a calității utilizării vehiculul meu.

 

Publicitate: publicitate individualizată sau personalizată pentru oferte, produse și servicii.

 

Sondaje de satisfacție a clienților: Contactare după achiziţie / prestarea serviciului, de ex. în ceea ce privește satisfacția față de vehiculul meu sau a serviciilor furnizate

 

- Destinatar(i): Opel Automobile GmbH și TrustMotors, îmi împărtășesc datele cu caracter personal cu împuterniciții lor, cu care au fost încheiate acorduri potrivit articolului 28 din GDPR. Acești împuterniciți desfășoară activități de prelucrare pentru scopuri de marketing / servicii IT conexe cercetării de marketing, administrare și suport.

 

Datele mele personale vor fi stocate în scopurile menționate mai sus pentru încă trei ani de la ultimul contact cu Opel.

 

Sunt de acord ca TrustMotors și Opel Automobile GmbH să utilizeze datele mele menționate mai sus pentru a asigura identificarea mea corectă pentru a-mi oferi cele mai bune servicii și cea mai plăcută experiență și pentru a evita posibilele inconsecvențe în ceea ce privește scopurile menţionate. Aceste entităţi folosesc reguli comerciale în cadrul proceselor de îmbinare și concordanţă a datelor, pentru a detecta potențiale corespondențe între două sau mai multe înregistrări sosite din surse și sisteme diferite (de ex. prin cererile online trimise către Opel, participarea la evenimentele de marketing ale Opel, utilizarea myOpel) pentru a obţine crearea unei fișe de client unică.

 

Prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul pe care îl declar prin prezenta (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

 

Am luat la cunoştinţă despre drepturile mele legate de prelucrarea datelor și detaliile de contact așa cum sunt descrise în Politica de confidențialitate și în Politica de utilizare a cookie-urilor.