Declarația de confidențialitate

DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul gestionării cazului și/sau pentru a vă răspunde solicitărilor, de către Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germania, în calitate de operator, după cum urmează:

 

Prelucrarea datelor se bazează pe Art. 6 (1) a) din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) în cazul în care vă exprimați consimțământul aferent și/sau conform Art. 6 (1) b) din GDPR în cazul solicitărilor primite de la clienți.

 

În calitate de operator, prelucrăm următoarele tipuri de date în scopurile menționate mai sus în asociere cu informațiile pe care le furnizați în legătură cu cazul și/sau solicitarea dumneavoastră:

 

Nume, prenume, adresă de e-mail, adresă poștală, nr. de telefon (nr. fix și nr. mobil), sex, adresă platformă de socializare, adresă poștală (stradă, cod poștal și oraș) și numărul de identificare și cel de înmatriculare a autovehiculului dumneavoastră Opel / Vauxhall

 

Datele menționate mai sus vor fi stocate pentru o perioadă de până la 6 ani pentru cazurile și solicitările clienților și pentru o perioadă de 15 ani în cazul unor probleme juridice.

 

Distribuim datele dumneavoastră menționate mai sus pentru scopurile indicate mai sus către Centrul Național de Asistență (NSC) responsabil și/sau dacă e necesar către partenerul Opel responsabil, pentru gestionarea cazului și/sau pentru a raspunde solicitării dumneavoastră.

 

Distribuim datele cu caracter personal menționate mai sus către furnizorii de servicii implicați pentru scopurile de gestionare a serviciilor de asistență. În principal distribuim datele dumneavoastră în scopul stocării datelor către furnizorul nostru de servicii IT GM Holdings LLC, cu sediul social la 27211 Centerville Road, New Castle County, Wilmington, Delaware, United States și sediul central la 300 Renaissance Center, C. P. 400, Detroit, Michigan, S. U. A. care își are operațiunile în afara Spațiului Economic European (SEE), așadar într-o țară fără un nivel adecvat de protecție a datelor. Nu există o decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, dar există sisteme de siguranță adecvate, care în acest caz sunt Clauzele Contractuale Standard ale UE. Pentru a obține o copie trimiteți un e-mail la privacyrights@opel.com.

 

Distribuim următoarele date cu caracter personal pentru scopurile enumerate, în special, către următorii furnizori de servicii:

Nume, prenume și adresă de e-mail pentru a putea realiza un Sondaj de Satisfacție Clienților, în cazul în care vă dați consimțământul  - INTERSOFT CEE SRL, MOLNAR JANOS 13 bl 4 sc A ap 7, Brasov, Romania.

Drepturile dumneavoastră.

În calitate de persoană vizată, aveți drept de acces, drept la rectificare, dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat), dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, pe baza Art. 6 (1) e) sau f) din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) sau în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

Rețineți că drepturile dumneavoastră menționate mai sus sunt restricționate prin lege și este posibil să trebuiască respectate de noi doar în anumite condiții.

 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactaţi în scris prin e-mail la privacyrights@opel.com sau trimiteți o scrisoare către:

 

Opel Automobile GmbH

DSGVO

IPC C1-99

D-65423 Rüsselsheim am Main

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi actualizate oricând de noi în calitate de operator responsabil (ex. la schimbarea adresei dumneavoastră).

 

Pentru a vă exercita dreptul de a depune o plângere (Art. 77 din GDPR), vă rugăm să contactați Autoritatea responsabila de Confidentialitatea datelor din tara in care locuiti. Pentru Romania aceasta este:

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro

Dreptul de a vă retrage consimțământul.

Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul oferit. Pentru aceasta, trimiteți un e-mail la: cac@opel.com. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea procesării în baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia.

 

Contactați-ne

Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germania, telefon: +49 (0)6142 - 911 9800, e-mail: kontakt@opel-infoservice.de, numele membrilor din echipa de conducere pot fi găsiți aici: http://www.opel.de/tools/impressum.html
DPO (Data Protection Officer):


Posta: Opel Automobile GmbH, Datenschutzbeauftragter, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germania

E-Mail: Datenschutz@opel.com