Skip To Content
Reciclare

Calea către un viitor mai curat

Reciclare pentru protecția mediului înconjurător

Pentru că mediul înconjurător este foarte important pentru noi, eficientizăm în continuu procesul de reciclare proiectând produsele de la bun început pentru a fi reciclabile.

Strategia de reciclare Opel este un element cheie al responsabilităţii faţă de produs. Aceasta are scopul să micşoreze cantitatea de deşeuri rezultată în timpul producţiei autovehiculului şi la sfârşitul ciclului de viaţă al acestuia. Această strategie de reciclare este o expresie a responsabilităţii noastre faţă de mediu şi conservarea materiei prime preţioase şi a surselor de energie.

Proiectare orientată spre reciclare

Facem reciclarea mult mai ușoară

In ceea ce privește dezvoltarea produselor strategia Opel pentru reciclare se bazează pe două principii de bază

 

 • Proiectat pentru sustenabilitate
 • Dezvoltarea și implementarea ciclurilor de materiale pentru producția de vehicule

Responsabilitate integrată față de produs

Dezvoltare

 • Evaluări ale duratei de viață
 • Selectarea materialelor orientată spre reciclare

 

Producție

 • Utilizarea materialelor reciclate

 

Utilizare

 • Dezafectare prin distribuitori (administrarea deșeurilor)
 • Piese de schimb

 

Recuperare

 • Recuperarea autovehiculului
 • Depoluare și pretratare
 • Directiva UE privind vehiculele scoase din uz
Află Mai Multe Detalii Afișează Mai Puțin
Pentru a asigura ca toate produsele Opel ating țintele de reciclabilitate toate echipele de design Opel trebuie să urmeze ghidurile de "Reciclare/Recuperare". Aceste ghiduri au fost create pentru a ajuta atât inginerii Opel cât și furnizorii în dezvoltarea de vehicule reciclabile. Acest proces ajută inginerii să estimeze ușurința cu care părți, componente etc. pot fi reciclate la finalul vieții vehiculului.

Elementele proiectării pentru reciclare

 • Selectarea materialelor orientată  spre reciclare
 • Proiectare pentru depoluare
 • Proiectare pentru pretratare

Opel are o tradiție lungă în utilizarea materialelor reciclate. Gradul de utilizare a materialelor reciclate a crescut continuu până în prezent. Au fost specificate și aprobate pentru a fi utilizate în producție peste 230 de tipuri de materiale plastice reciclabile. Sunt depuse multe eforturi din punct de vedere tehnic pentru a spori cantitatea de materiale reciclate utilizate.

 

Materialele reciclate trebuie să îndeplinească aceleași cerințe tehnice ca și cele noi. Materialele reciclate sunt utilizate de preferință în cazul în care nu crește prețul componentelor. Calitatea nu este compromisă niciodată. Echipa noastră de reciclare depune toate eforturile pentru a menține aspectul și caracteristicile de înaltă calitate, durabilitatea mecanică și termică, împreună cu standardele de performanță.

 

De fapt, deoarece materialele noastre reciclate sunt de un standard și de o calitate atât de înalte, pot fi folosite acum atât pentru părțile vizibile, cât și pentru părțile ascunse ale autovehiculelor Opel.

Utilizarea materialelor reciclate

Componentele evidențiate pot fi realizate din materiale reciclate (exemplu: Insignia).

Conceptul de recuperare Opel

Pentru autovehiculul tău Opel aflat la finalul ciclului de viață

Livrare

Ultimul posesor va livra autovehiculul uzat unui dezmembrator autorizat. După verificarea autovehiculului, dezmembratorul va emite Certificatul de Distrugere necesar (CD).

Pretratare și depoluare

Înainte de toate se scoate bateria şi se neutralizează airbagurile. Apoi dezmembratorul îndepărtează toţi combustibilii, precum şi restul fluidelor din autovehiculul scos din uz. Aici sunt incluse uleiul de motor, uleiul de transmisie, lichidul de frână, precum şi lichidul de răcire din sistemul de aer condiţionat. 

Dezmembrare

Următoarea etapă constă în dezmembrarea componentelor şi sistemelor în vederea comercializării acestora ca piese de schimb uzate sau pentru a fi utilizate ca bază pentru piese recondiţionate. Dacă sunt viabile din punct de vedere economic, materiale precum plastic sau sticlă sunt depozitate separat pentru reciclare. 

Depozitare

Materialele dăunătoare mediului înconjurător sunt colectate şi trimise ulterior companiilor specializate în recuperarea acestora, pentru a fi recuperate sau eliminate.

Tocător

Scheletele pretratate sunt trimise la un tocător, care taie autovehiculul scos din uz în bucăţi şi sortează diferitele fragmente rezultate pentru reciclare ulterioară sau recuperare.

Tehnologie post-tocător

Fragmentele de material tăiat eliminate de tocător sunt procesate mai departe prin intermediul unor tehnologii diverse (magnet, curent turbionar, flotaţie) pentru a obţine fragmente de material care pot fi utilizate ca materie primă secundară cu valoare.

Reciclare / Recuperare / Depozit de reziduuri

Fragmentele de material de la tocător şi de la instalaţile PST pot fi reciclate (de pildă ca substituent pentru cărbune de furnal, ca mijloc de deshidratare pentru condiţionarea reziduurilor lichide de canal) sau pot fi recuperate pentru industria cimentului. Acest lanţ de procese duce la o recuperare în proporţie de 95% a autovehiculului şi reduce drastic cantitatea de deşeuri rămase pentru depozitul de reziduuri.

Rețeaua de preluare

Reciclează mașina ta Opel

Prin intermediul procesului nostru de colectare a vehiculelor scoase din uz

Întotdeauna am făcut tot ce ne stă în putință pentru a asigura protecția mediului, dar acum reciclarea nu mai este doar o alegere, ci este obligatorie prin lege. Pe 8 iunie 2006 au intrat în vigoare în Irlanda reglementările ELV (pentru autovehicule aflate la finalul ciclului de viață). O inițiativă de reciclare care cere producătorilor să scadă cantitatea de deșeuri generate în timpul producției autovehiculelor și la finalul ciclului de viață al acestora.

 

Începând cu 1 ianuarie 2007, toate autovehiculele Opel pot fi returnate de proprietar la unul dintre partenerii Opel de colectare a autovehiculelor aflate la finalul ciclului de viață. Acesta este un serviciu gratuit, sub rezerva anumitor condiții (vezi mai jos).

 

Dorim să ne asigurăm că autovehiculul tău aflat la finalul ciclului de viață este reciclat în mod ecologic. De aceea, ne asigurăm că toate punctele noastre de preluare îndeplinesc cerințele legale ale Regulamentului ELV, prin certificarea acestora de către experți independenți, conform legii. De asemenea, experții noștri în reciclare vor verifica fiecare partener de returnare, toate procesele și documentația privind toate fluxurile de materiale de intrare și de ieșire.

 

Autovehiculul tău Opel poate fi colectat gratuit de rețeaua noastră dacă:

 • Nu lipsesc piese sau componente esenţiale
 • Autovehiculul nu conține deșeuri non-auto

 

(Comentariu pentru reprezentanții din țara respectivă, a nu se afișa pe pagina de internet: vă rugăm să verificați posibilele cerințe suplimentare ale legislației naționale pentru o preluare gratuită. Pentru Germania, de exemplu, acestea sunt următoarele:

 

 • Autovehiculul să aibă până la 9 locuri sau să fie un autovehicul comercial ușor cu o greutate de până la 3,5 t
 • Autovehiculul să aibă ultima înmatriculare în UE
 • Autovehiculul să fie înmatriculat în UE de cel puțin de o lună
 • Documentele originale ale autovehiculului să fie predate împreună cu acesta)

 

Returnează autovehiculul tău uzat la unul din partenerii noștri și acesta va emite un Certificat de Distrugere (CD) necesar pentru radierea autovehiculului. Acum poți fi liniștit, știind că autovehiculul tău uzat va fi eliminat prin metode care nu dăunează mediului înconjurător.

 

Gaseste cel mai apropiat partener Opel pentru colectare: http://autovraky.zpetnyodber.eu/