REACh

Opel susține obiectivele regulamentului REACh ( R egistration, E valuation, A uthorisation and Restriction of Ch emicals - înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice produse sau importate în UE) – principala reglementare pentru controlul substanțelor chimice în UE, care urmărește să protejeze sănătatea umană și mediului înconjurător împotriva riscurilor asociate substanțelor chimice. Legea a intrat în vigoare pe 1 iunie 2007.