Skip To Content
Companie

Companie

Responsabilitate socială corporativă

Întocmim anual un raport de sustenabilitate cu o gamă largă de teme privind protecția mediului și eforturile pentru producția de autovehicule fără emisii de CO2, responsabilitatea socială, gestionarea durabilă a lanțului de aprovizionare, noile tehnologii și siguranță.

 

Anterior, până la achiziția de către Stellantis la 1 august 2017, am raportat despre sustenabilitate în cadrul General Motors în Raportul de sustenabilitate GM, astfel că vom fi incluși în raportul lor pentru 2017. Începând din 2018, vom fi integrați în Raportul privind responsabilitatea socială corporativă al Stellantis.

Certificări iso 14001/50001

Fabricile noastre și unele locații care nu sunt de producție utilizează sisteme de management al mediului certificate ISO 14001. Standardul ISO 14001 oferă o bază recunoscută la nivel global pentru dezvoltarea sistemelor de management al mediului pentru atingerea obiectivelor de mediu, gestionarea obligațiilor de conformitate și îmbunătățirea performanței de mediu. În plus, fabrica noastră din Zaragoza este certificată conform EMAS. EMAS (Sistemul comunitar de management de mediu și audit) este un instrument voluntar bazat pe Regulamentul UE 1221/2009, care ajută întreprinderile și organizațiile de toate mărimile și din toate domeniile de activitate să își îmbunătățească permanent performanțele de mediu.

 

Majoritatea sistemelor noastre de management al energiei sunt certificate conform ISO 50001. Certificatul ISO 50001 sprijină companiile din toate domeniile de activitate în utilizarea eficientă a energiei pentru reducerea costurilor și conservarea resurselor. Acesta permite companiilor să dezvolte și să implementeze politici eficiente în domeniul energetic și să utilizeze analize de date pentru a verifica dacă sunt îndeplinite obiectivele.

Politica de mediu și energie

Luăm în serios responsabilitatea noastră privind protecția mediului. Politica de mediu și energie Opel/Vauxhall servește drept cadru și îndrumare pentru angajații noștri și rezumă angajamentele noastre privind protecția mediului, performanța energetică și sustenabilitatea.

 

Viziune

 

Obiectivul Opel/Vauxhall este să fie recunoscut ca producător auto de top și furnizor de soluții de mobilitate fără emisii de CO2 și fără deșeuri.

 

Principiile privind mediul și energia

 

Opel/Vauxhall se angajează să protejeze sănătatea oamenilor, resursele naturale și mediul înconjurător. Acest angajament include respectarea legilor, dar și integrarea în toate deciziile de afaceri a unor practici sănătoase privind mediul și energia. Opel/Vauxhall urmărește îmbunătățirea continuă a performanței privind mediul și energia prin stabilirea unor obiective adecvate, furnizarea resurselor necesare și implementarea sistemelor de management. Următoarele principii privind mediul/energia oferă cadrul pentru stabilirea obiectivelor și îndrumarea personalului Opel/Vauxhall în desfășurarea activităților zilnice.

 

 1. Ne angajăm să întreprindem acțiuni de conservare și restaurare a mediului. Acestea includ reducerea deșeurilor și a emisiilor, conservarea resurselor, economisirea energiei și reciclarea materialelor în fiecare etapă a ciclului de viață al produselor.
 2. Vom continua să dezvoltăm sisteme alternative de propulsie și servicii de mobilitate sustenabilă pentru a elimina emisiile poluante.
 3. Vom continua să susținem achiziția de produse și servicii eficiente energetic și activitatea de proiectare pentru îmbunătățirea performanței energetice.
 4. Vom continua să colaborăm cu entitățile guvernamentale pentru dezvoltarea unor legi și regulamente de mediu corecte din punct de vedere tehnic și rentabile.
 5. Vom continua să îndeplinim obligațiile de conformitate care includ cerințele legale și alte cerințe la care Opel/Vauxhall subscrie legate de utilizarea, consumul și eficiența energetică și cele de mediu.
 6. Vom continua să protejăm mediul prin sistemele de management certificate ISO 14001 sau EMAS în centrele noastre de producție. Pentru locațiile care nu sunt de producție, nivelul necesar al sistemului de management va fi determinat pe baza evaluării riscurilor. În majoritatea centrelor noastre de producție, performanța energetică este gestionată prin sisteme de management certificate ISO 50001 și dezvoltăm o strategie de implementare a acestor sisteme în toate centrele de producție. Vom continua să îmbunătățim sistemele noastre de management pentru a spori performanțele de mediu și energetice.
 7. Vom solicita furnizorilor să utilizeze sisteme certificate ISO 14001 / ISO 50001 sau echivalente. În plus, vom lua în considerare criteriile de performanță energetică și de mediu pentru selectarea furnizorilor.
 8. Vom continua să integrăm sarcinile operaționale de mediu/energie în sistemele noastre de producție, planificare și întreținere și operațiunile logistice pentru a stimula conștientizarea și responsabilitatea individuală și pentru a controla mai bine riscurile.
 9.  Suntem abordabili și dialogăm cu părțile interesate interne și externe, inclusiv cu privire la disponibilitatea informațiilor privind performanța noastră în materie de mediu și energetică și susținem în mod activ inițiative care sporesc conștientizarea ecologică, biodiversitatea și sensibilizarea privind energia.
 10.  Ne-am angajat să transformăm organizația noastră într-o companie cu o înaltă eficiență energetică.
 1.